Kategorie

Serwis gwarancyjny

powrót

music express

WARUNKI GWARANCJI SERWISOWEJ:


Gwarant: Music Express K&K Jędrzejczyk Spółka jawna, Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów

1. Gwarancja serwisowa dotyczy produktów zakupionych w Music Express.


2. Okres gwarancji na produkty zakupione w Music Express K&K Jędrzejczyk Spółka jawna trwa, 24-miesiące licząc od daty sprzedaży urządzenia. Okres ten może zostać wydłużony jeśli zostało to określone przez producenta w karcie gwarancyjnej (wykaz okresu gwarancji pkt. 15).
Wyjątek stanowią towary używane lub pochodzące z ekspozycji tzw. B-STOCK, które oferowane są w dziale WYPRZEDAŻE z 12-miesięczną gwarancją. W przypadku zakupów na firmę, okres gwarancji na produkty zakupione w Music Express K&K Jędrzejczyk Spółka jawna wynosi 12 miesięcy.
Brak gwarancji na części zamienne i podzespoły.


3. Gwarancja nie wyklucza ani nie ogranicza reklamacji z tytułu rękojmi.

4. Gwarancja nie będzie respektowana jeśli do urządzenia wysyłanego na serwis nie zostanie dołączone:

- dowod zakupu paragon/ faktura VAT
- czytelnie wypełnionego dokumentu serwisowego
- oryginalnego opakowania fabrycznego
- wszelkich niezbędnych załączników do uruchomienia urządzenia
- Nie dotrzymanie tych zasad skutkuje wykonaniem naprawy w trybie pogwarancyjnym, tj. na koszt nabywcy

5. Zgłoszenia usterek przyjmujemy tylko w formie pisemnej lub mailowej. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie.

- E-mail: serwis@musicexpress.pl

6. Urządzenie należy dostarczyć na własny koszt do serwisu bez materiałów eksploatacyjnych (płyny do dymu, żarówki) na adres:

Musicexpress
Kuchary 48
99-314 Krzyżanów
z dopiskiem SERWIS

7. W przypadku braku oryginalnego opakowania lub złego zapakowania urządzenia za szkody powstałe w transporcie odpowiada klient.

8. Music Express może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:

- niezgodności danych w dokumentach i na urządzeniu (w szczególności nr. seryjnych)
- naniesienia poprawek w dokumentach przez osoby nieupoważnione
- zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych /-zmian konstrukcyjnych w urządzeniu poprzez osoby nieupoważnione przez Music Express.

9. Usterki ujawnione podczas trwania gwarancji usuwane będą w okresie 20 dni roboczych, począwszy od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres ten może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.

10. Klient może ubiegać się o wymianę urządzenia, jeżeli:

- w okresie gwarancyjnym serwis dokona 5 napraw, a urządzenia będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające jego użytkowanie (do ilości napraw nie zalicza się w szczególności: czyszczenia, konserwacji, wymiany żarówek lub bezpieczników, napraw wynikających za zużycia na skutek eksploatacji)
- serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcia wady jest niemożliwe.

11. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych: zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa instalacja i montaż, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem, zastosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia głośników i wzmacniaczy wynikające z przekroczenia mocy znamionowej, czyszczenie, konserwacja.

12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, zużycia się materiałów eksploatacyjnych.

13 Żaden zapis gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z ustawy.

14. W przypadku wystąpienia uszkodzenia należy produkt przesłać na adres: Music Express, Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów.

15. Wykaz gwarancji, marek oferowanych w Musicexpress SC


 - Adam audio - 2 LATA + 1 ROK (Aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ.
                      Na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.)
 - Adam hall - 2 LATA
 - Akai - 2 LATA + 1 ROK (Aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ.
                     Na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.)
 - Akg - 2 LATA
 - Akmuz - 2 LATA
 - Alesis  - 2 LATA
 - Allen heath - 2 LATA
 - Alto - 2 LATA
 - Alustage - 2 LATA
 - American DJ - 2 LATA
 - Art  - 2 LATA
 - Athletic - 2 LATA
 - Audio technica - 2 LATA
 - Behringer - 2 LATA
 - Beyerdynamic - 2 LATA
 - Casio - 3 LATA
 - Case4me - 2 LATA
 - Dbx - 2 LATA
 - Denon  - 2 LATA
 - Dynacord - 3 LATA aktywne urządzenia, 5 LAT pasywne urządzenia
 - Dynawid  - 2 LATA
 - Elektro-voice - 2 LATA
 - Eve audio - 2 LATA
 - Evolights - 2 LATA
 - Fl studio - 2 LATA
 - Focusrite - 2 LATA
 - Furman  - 2 LATA
 - Hk audio - 5 LAT po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 30 dni od zakupu na stronie -> KLIKNIJ
 - Jbl - 2 LATA
 - Konig - 2 LATA
 - Korg - 3 LATA po rejestracji urządzenia na stronie - > KLIKNIJ
 - Krk - 2 LATA
 - Ld systems - 2 LATA
 - Light4me - 2 LATA
 - Mackie - 2 LATA
 - M-audio - 2 LATA + 1 ROK (Aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ.
                 Na rejestrację nowo  zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.)
 - Mxl - 2 LATA + 1 ROK (Aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ.
           Na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.)
 - Native - 2 LATA
 - Novox - 2 LATA
 - Numark - 2 LATA
 - Presonus - 2 LATA + 1 ROK (Aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ.
                   Na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.)
 - Proel - 2 LATA
 - Rcf - 3 LATA
 - Reloop - 2 LATA
 - Rode  - 2 LATA + 1 ROK (Aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ.
        Na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.)lub
        Gwarancja na produkty marki RØDE [z wyłączeniem RØDE HS1, RØDE PinMic, RØDE Lavalier] może zostać przedłużona do 10 lat po
        zarejestrowaniu się na stronie -> KLIKNIJ.
 - Roland - 2 LATA
 - Shure - 2 LATA
 - Soundcraft - 2 LATA
 - Steinberg - 2 LATA
 - Superlux - 2 LATA
 - Stand4me - 2 LATA
 - Tannoy - 2 LATA
 - Tascam - 2 LATA
 - Tc helicon - 2 LATA
 - Technics - 2 LATA
 - Turbosound - 2 LATA
 - Yamaha - 2 LATA z możliwośćią przedłużenia po rejestracji urzadzenia na stronie -> KLIKNIJ - TYLKO WYBRANE MODELE:
             * kolumny YAMAHA DBR możliwość przedłużenia o kolejne 2 LATA  2+2 - 4 LATA
             * kolumny YAMAHA DSR, DXR, DXS możliwość przedłużenia o kolejne 5 LAT  2+5 - 7 LAT
             * pianina YAMAHA AvantGrand, NU1, CLP/CVP Clavinova and Modus F02 możliwość przedłużenia o kolejne 3 LATA  2+3 - 5 LAT
- Zoom - 2 LATA

 

Waruki gwarnacji obowiązują od 20.07.2017

Dokument serwisowy / reklamacji.pdf