Kategorie

Serwis gwarancyjny

powrót

 

music express

 

WARUNKI GWARANCJI SERWISOWEJ


Gwarant: Music Express K&K Jędrzejczyk Spółka jawna, Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów

1. Gwarancja serwisowa dotyczy produktów zakupionych w Music Express.

2. Okres gwarancji na produkty zakupione w Music Express K&K Jędrzejczyk Spółka jawna trwa, 24-miesiące licząc od daty sprzedaży urządzenia. Okres ten może zostać wydłużony jeśli zostało to określone przez producenta w karcie gwarancyjnej (wykaz okresu gwarancji pkt. 15). Wyjątek stanowią towary używane lub pochodzące z ekspozycji tzw. B-STOCK, które oferowane są w dziale WYPRZEDAŻE z 12-miesięczną gwarancją. W przypadku zakupów na firmę, okres gwarancji na produkty zakupione w Music Express K&K Jędrzejczyk Spółka jawna wynosi 12 miesięcy. Brak gwarancji na części zamienne i podzespoły.

3. Gwarancja nie wyklucza ani nie ogranicza reklamacji z tytułu rękojmi.

4. Gwarancja nie będzie respektowana, jeśli do urządzenia wysyłanego na serwis nie zostaną dołączone:

 • dowód zakupu paragon/faktura VAT;
 • czytelnie wypełniony dokument serwisowy;
 • oryginalne opakowanie fabryczne;
 • wszelkie niezbędne załączniki do uruchomienia urządzenia

Nie dotrzymanie powyższych zasad skutkuje wykonaniem naprawy w trybie pogwarancyjnym, tj. na koszt nabywcy.

5. Zgłoszenia usterek przyjmujemy tylko w formie pisemnej lub mailowej (adres e-mail: serwis@musicexpress.pl). Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznie.

6. Urządzenie należy dostarczyć na własny koszt do serwisu bez materiałów eksploatacyjnych (płyny do dymu, żarówki) na adres:

Music Express
Kuchary 48
99-314 Krzyżanów
z dopiskiem SERWIS

7. W przypadku braku oryginalnego opakowania lub złego zapakowania urządzenia za szkody powstałe w transporcie odpowiada klient.

8. Music Express może odmówić dokonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:

 • niezgodności danych w dokumentach i na urządzeniu (w szczególności numerów seryjnych);
 • naniesienia poprawek w dokumentach przez osoby nieupoważnione;
 • zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych;
 • zmian konstrukcyjnych w urządzeniu poprzez osoby nieupoważnione przez Music Express.

9. Usterki ujawnione podczas trwania gwarancji usuwane będą w okresie 20 dni roboczych, począwszy od daty przyjęcia urządzenia do naprawy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres ten może ulec wydłużeniu do 60 dni roboczych.

10. Klient może ubiegać się o wymianę urządzenia, jeżeli:

 • w okresie gwarancyjnym serwis dokona 5 napraw, a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające jego użytkowanie (do ilości napraw nie zalicza się w szczególności: czyszczenia, konserwacji, wymiany żarówek lub bezpieczników, napraw wynikających ze zużycia na skutek eksploatacji)
 • serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

11. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lub z przyczyn zewnętrznych: zanieczyszczenia, zalania, zjawisk atmosferycznych, zjawisk losowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej instalacji i montażu, eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, zastosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia głośników i wzmacniaczy wynikającego z przekroczenia mocy znamionowej, czyszczenia, konserwacji.

12. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta, lub zużycia się materiałów eksploatacyjnych. Gwarancja nie obejmuje również części eksploatacyjnych typu diody LED, żarówki lampy wyładowcze oraz diody laserów.

13 Żaden zapis gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

14. W przypadku wystąpienia uszkodzenia, produkt należy przesłać na adres: Music Express, Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów.

15. Wykaz gwarancji marek oferowanych w Music Express Sp. J.:

 • Adam Audio - 2 LATA + 1 ROK
  • aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok, zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ;
  • na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.
 • Adam Hall - 2 LATA
 • Akai - 2 LATA + 1 ROK
  • aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok, zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ;
  • na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.
 • Akg - 2 LATA
 • Akmuz - 2 LATA
 • Alesis - 2 LATA
 • Allen & Heath - 2 LATA
 • Alto - 2 LATA
 • Alustage - 2 LATA
 • American DJ - 2 LATA
 • Art - 2 LATA
 • Athletic - 2 LATA
 • Audio-Technica - 2 LATA
 • Behringer - 2 LATA
 • Beyerdynamic - 2 LATA
 • Casio - 3 LATA
 • Case4me - 2 LATA
 • Dbx - 2 LATA
 • Denon - 2 LATA
 • Dynacord - 3 LATA aktywne urządzenia, 5 LAT pasywne urządzenia
 • Dynawid - 2 LATA
 • Electro-Voice - 2 LATA
 • EVE Audio - 2 LATA
 • Evolights - 2 LATA
 • FL Studio - 2 LATA
 • Focusrite - 2 LATA
 • Furman  - 2 LATA
 • HK Audio - 5 LAT po zarejestrowaniu urządzenia w ciągu 30 dni od zakupu na stronie -> KLIKNIJ
 • Jbl - 2 LATA
 • Konig & Meyer - 2 LATA
 • Korg - 3 LATA po rejestracji urządzenia na stronie - > KLIKNIJ
 • Krk - 2 LATA
 • Ld systems - 2 LATA
 • Light4me - 2 LATA
 • Mackie - 2 LATA
 • M-audio - 2 LATA + 1 ROK
  • aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ;
  • na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.
 • Mxl - 2 LATA + 1 ROK
  • aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok, zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ;
  • na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.
 • Native - 2 LATA
 • Novox - 2 LATA
 • Numark - 2 LATA
 • Presonus - 2 LATA + 1 ROK
  • aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok, zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ;
  • na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie.
 • Proel - 2 LATA
 • Rcf - 3 LATA
 • Reloop - 2 LATA
 • Rode - 2 LATA + 1 ROK
  • aby przedłużyć gwarancję o dodatkowy rok , zarejestruj produkt na stronie -> KLIKNIJ; na rejestrację nowo zakupionych produktów masz czas 4 tygodnie lub
  • gwarancja na produkty marki RØDE [z wyłączeniem RØDE HS1, RØDE PinMic, RØDE Lavalier] może zostać przedłużona do 10 lat po zarejestrowaniu się na stronie -> KLIKNIJ.
 • Roland - 2 LATA
 • Shure - 2 LATA
 • Soundcraft - 2 LATA
 • Steinberg - 2 LATA
 • Superlux - 2 LATA
 • Stand4me - 2 LATA
 • Tannoy - 2 LATA
 • Tascam - 2 LATA
 • TC Helicon - 2 LATA
 • Technics - 2 LATA
 • Turbosound - 2 LATA
 • Yamaha - 2 LATA z możliwośćią przedłużenia po rejestracji urzadzenia na stronie -> KLIKNIJ - TYLKO WYBRANE MODELE:
  • kolumny YAMAHA DBR - możliwość przedłużenia o kolejne 2 LATA - 2+2 - 4 LATA;
  • kolumny YAMAHA DSR, DXR, DXS - możliwość przedłużenia o kolejne 5 LAT - 2+5 - 7 LAT;
  • pianina YAMAHA AvantGrand, NU1, CLP/CVP Clavinova and Modus F02 - możliwość przedłużenia o kolejne 3 LATA - 2+3 - 5 LAT.
 • Zoom - 2 LATA

 

Waruki gwarancji obowiązują od 20.07.2017 - poniżej wzór formularza serwisowego/reklamacji:

Dokument serwisowy / reklamacji.pdf