Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Administratorem Twoich danych osobowych jest Music Express Sp.j. z siedzibą w Kucharach 48, 99-314 Krzyżanów (dalej „Music Express” lub „ME”) – właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.musicexpress.pl oraz sklepu stacjonarnego w Kucharach 48, 99-314 Krzyżanów. Aby się z nami skontaktować, napisz na adres pocztowy: Music Express Sp.j., Kuchary 48, 99-14 Krzyżanów, lub wybierz formę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@musicexpress.pl.

Dane, które posiadamy, otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie poprzez platformy internetowe www.musicexpress.pl, www.light4me.pl, www.evolights.pl, www.allegro.pl, www.ceneo.pl oraz w momencie przyjmowania zamówienia telefonicznego lub podczas dokonywania zakupu stacjonarnego. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zakupowej www.musicexpress.pl, www.light4me.pl, www.evolights.pl, www.allegro.pl, www.ceneo.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
 • kontaktowania się z Tobą w celach finalizacji umowy kupna, sprzedaży lub innych celach związanych z transakcjami dokonanymi lub aktualnie dokonywanymi;
 • przetwarzania danych wymaganych przepisami prawa do celów rachunkowych i rozrachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Music Express, którym jest:

 • kontaktowanie się w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez kanały komunikacji używane w firmie MusicExpress, w szczególności telefon, wiadomości e-mail oraz komunikatory internetowe;
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz brać udział;
 • windykacji zaległych należności;
 • prowadzenie statystyk. 

Jeśli się na to zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, tak samo, jak była wyrażona. Dane osobowe gromadzone przez nas będą przetwarzane i przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie.  Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Klientem, a tym samym świadczyć usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy kupna/sprzedaży,  a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług firmy Music Express. Gwarantujemy spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Firma Music Express przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • statystycznych;
 • marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przechowujemy przez czas nieokreślony i bezterminowo, do momentu wycofania udzielonej do tego celu zgody.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres niezbędny do zakończenia ich trwania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.