Kategorie

Działania PO IG 8.2

powrót

Projekt POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

 

Informacja o Projekcie

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Tytuł projektu: „Internetowa platforma dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Firmą Music Express s.c. a partnerami i kontrahentami.”.

Nazwa beneficjenta :

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-069/14-00

 

Łączna wartość projektu : 299 000,00 zł

Łączna kwota dofinansowania : 209 300,00 zł

Okres realizacji : lipiec 2014 – marzec 2015

 

Opis projektu : Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy i jej partnerów biznesowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B (ZSI B2B).

Wnioskodawca osiągnie cel projektu poprzez wdrożenie ZSI B2B do zarządzania procesami zamawiania, sprzedaży, zarządzania produkcją, planowania dystrybucji, rozliczania i analiz kosztów realizowanych zleceń.

System uwzględnia specyfikę branży produkcji małoseryjnej nowoczesnych unikalnych instalacji do przechowywania płodów rolnych wraz z obsługą zarządzania projektami oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy MUSIC EXPRESS s.c. i jej partnerami.

Zintegrowany System B2B,implementowany w MUSIC EXPRESS s.c., ma wprowadzić usprawnienia procesów realizowanych przy produkcji i dystrybucji produktów i usług Wnioskodawcy. Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy klientami a MUSIC EXPRESS s.c, automatyzacja przebiegu części procesów i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.

 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytania ofertowe związane w projektem do pobrania:

 

 

zapytanie-ofertowe-na-usluge-ekspercka-25-07-2014.docx

 

zapytanie-ofertowe-dot-ZSI-B2B-15-07-2014.doc

 

zapytanie-ofertowe-dot-dostawy-sprzetu-15-07-2014.doc